Menu Fermer
Hulp nodig ?
050 93 08 10
(nationale gesprekskosten)
Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u.

ALL RISK dekking SFAM

Hulp nodig ?
050 93 08 10
(nationale gesprekskosten)
Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u.

Verzekerd voor het handelen van derden

In het algemeen zijn alleen onzekere voorvallen gedekt op een verzekeringspolis. Dit zijn voorvallen die niet voorzienbaar zijn en buiten de invloedssfeer van de verzekerde liggen. Veel verzekeraars verzekeren slechts een deel van de omstandigheden die schade aan uw smartphone of multimedia kunnen veroorzaken.

Toch bent u als eigenaar degene die uw toestel het meest gebruikt…..waardoor de kans ook het grootst is dat u zelf de schade veroorzaakt.

Onze visie*

Wij vinden dat u altijd op een verzekeraar moet kunnen rekenen, zelfs in geval van nalatigheid.

Het is daarom onze missie om u een kwalitatief hoogwaardig verzekeringsproduct te bieden, die u beschermt onder alle omstandigheden.

Om die reden hebben wij ALL RISK* verzekeringsformules ontwikkeld voor:

  • smartphones
  • multimedia
  • slimme producten

Met een ALL RISK verzekering, die dekking biedt ongeacht de oorzaak*, beschermt u zich tegen de risico’s van alledag.

Breuk

In 2017 was breuk de belangrijkste schadeoorzaak bij nieuwe toestellen1.

Al bij een kleine vergissing kan schade ontstaan, op de hoek van een tafeltje of in uw zak of tas. Apparatuur is continu blootgesteld aan risico’s en reparaties zijn vlug duur.

Toch is schade vaak alleen gedekt indien het toestel niet in gebruik was en veroorzaakt werd door een plotselinge onvoorziene van buiten komende oorzaak. Om die reden is schade vanwege het onbedoeld laten vallen van uw toestel, vaak uitgesloten.

En een gebroken scherm of andere externe schade valt vaak ook niet onder de fabrieksgarantie.

Kleine dagelijkse foutjes zijn niet te voorkomen, daarom is het verstandig zich goed te verzekeren. Kies voor de volledige dekking en voortdurende ondersteuning van SFAM. Breuk, ongeacht de oorzaak, is zelfs gedekt op onze kleinere verzekeringsformules!

133 % van de respondenten, gemeten in juni 2017

Verlies

Verlies wordt bijna nooit vergoed door verzekeraars. Dit wordt namelijk vaak gezien als nalatigheid van de zijde van de eigenaar.

SFAM is de enige die een ALL RISK verzekeringsproduct ontwikkeld heeft die ook dekking biedt in geval van verlies, zelfs in geval van vergeetachtigheid of nalatigheid.

Oxidatie

Oxidatie komt relatief vaak voor bij elektronische apparatuur. Veelal door contact met water, of een andere vloeistof, met condensatie als gevolg. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het laten vallen in de afwas, het toilet of het zwembad
  • het gebruik in de badkamer, in de regen of tijdens sporten
  • door spetters of erger als een glas drinken omvalt
  • door een thermische schok

Om te bepalen of er sprake is van oxidatie, worden steeds meer smartphones uitgerust met een vochtsensor.

Gezien de kwetsbaarheid van elektronische apparatuur (smartphone, computer, tablet…), bieden al onze verzekeringsformules een ALL RISK dekking in geval van oxidatie.

Diefstal

Let op!

Onder de meeste verzekeringen is diefstal slechts gedekt indien er sprake is van bijvoorbeeld geweld of inbraak.

Als uw smartphone uit uw handen wordt gerukt tijdens het gebruik in een openbare ruimte, is hiervan vaak geen sprake en wordt schade dus niet vergoed. Datzelfde geldt als uw toestel gestolen wordt tijdens een moment van onoplettendheid.

Hoewel het onmogelijk lijkt om ook in dit soort gevallen dekking te verlenen, wordt diefstal onder de meeste verzekeringsformules van SFAM gedekt, ongeacht de oorzaak.

*Zie de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.