Choose a country or region to view specific content for your geographic location.

Menu sluit
HULP NODIG?
050 93 08 10
(nationale gesprekskosten)
Van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u

Neem contact op met de klantenservice

HULP NODIG?
050 93 08 10
(nationale gesprekskosten)
Van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u

Contactinformatie

Uw bericht

*Verplichte velden
**De opslag en verwerking van deze persoonlijke en nominatieve informatie is noodzakelijk in het kader van de verwerking van aanvragen en verzoeken, het beheer van contracten en het versturen van informatie door SFAM. U hebt evenwel een recht van inzage, bezwaar en rectificatie.
De persoonsgegevens zijn bestemd om te worden gebruikt door SFAM (Verwerkingsverantwoordelijke) en/of de andere bedrijven die behoren tot het concern waarvan SFAM onderdeel uitmaakt, alsmede de bedrijven die betrokken zijn bij het beheer en/of uitvoering van de door SFAM aangeboden diensten en producten. Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, zullen de persoonsgegevens gedurende een periode van drie (3) jaar bewaard worden (dan wel de termijn die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Op grond van de geldende wet- en regelgeving, beschikt u over een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt ook het recht, om op elk ogenblik, uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (CNIL) en te bepalen wat er na overlijden met uw persoonsgegevens gebeurt. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@sfam.eu.